Objednejte si seminář pro vedoucí oddílů

( 0 hlasů ) 
 • Zveřejněno 8. 11. 2012 10:38
 • Napsal Čakrtová Michaela (Střízlík)
 • Zobrazeno: 1668

Připravili jsme pro vás dva typy seminářů, kterými obohatíte program vzdělávacích akcí pro vaše vedoucí oddílů. Účastníci poznají důvody, proč by téma finanční gramotnosti mělo být zahrnuto do jejich vzdělávací činnosti. Seznámíme je s atraktivními a snadno použitelnými nástroji (hry, publikace, web, …) pro rozvoj finanční gramotnosti v oddílech a v neposlední řadě je naučíme nabízené nástroje použít při přípravě oddílového programu. Co účastníky čeká?

Seminář 45 minut

Čas (min.) Aktivita Poznámky
0-2 Přivítání, představení.
3-5 Poznání účastníků: aktivita 4 rohy
Všem se položí otázka, na kterou jsou 4 možné odpovědi. Každý roh představuje jednu z nich. Účastníci chodí do rohů, které odpovídají jejich odpovědi (pokud mají odpověď někde mezi, umísťují se různě ke stěnám, jak by odpovídalo úsečkám mezi jednotlivými hodnotami). Tak snadno vizuálně odhadneme složení skupiny i její pravděpodobné požadavky. Otázky mohou být například:
 • S jak starými dětmi pracujete
 • Jak velké je vaše město
 • Jakého směru je vaše vzdělání
 • Jak důležitá je finanční gramotnost ve vašem programu
 • ...
Na závěr je zajímavé několik otázek nechat položit účastníky.
V případě, pokud víme, že se všichni navzájem znají a tuto aktivitu nepotřebují, se účastníků přímo ptáme na jejich očekávání od semináře.
 5-30 Ukázková hra: Peníze jako hodnota
Cíl aktivity:
 • Tato aktivita má sloužit k tomu, že zjistíme, jaký má kdo u nás v oddíle názor na význam a hodnotu peněz a budeme o tom moci diskutovat.
Délka: Podle počtu hráčů a skupin, od 30 minut výše
Pomůcky: lístečky s vyznačeným plus, lístečky s vyznačeným mínus – obou přibližně tři až pět krát více, než je účastníků, tužka a papír pro každého účastníka.Hra začíná tak, že máme lístečky a každý může na lísteček napsat positivní anebo negativní hodnotu peněz (čemu mohou pomoci, čemu mohou uškodit). Každý může popsat více lístečků a není nutné, aby udržel nějaký zadaný poměr mezi pozitivními a negativními, ovšem je lepší, když od každého napíše alespoň jeden.
Lístečky se poté umístí tak aby na ně mohli všichni vidět a přečíst si je.
Každý účastník bude mít k dispozici 100 bodů pro pozitivní hodnoty a 100 bodů pro negativní hodnoty. Má za úkol je rozdělit mezi nabízené lístečky, podle toho jak je mu který blízký, jak mu přijde důležitý a jak je zařazen do kategorie (positivní/negativní) – většina lístečků tedy nejspíš nedostane žádné nebo skoro žádné body, ty nejvíce pozitivní a nejvíce negativní pak budou mít bodů hodně. Nejpřehlednější je, když si hráči na svůj papír poznamenají hodnotu a k ní příslušný počet bodů, který ji přidělují.
Ve chvíli kdy jsou body přidělené, sestaví si hráči pořadí svých negativních a pozitivních hodnot a snaží se najít ostatní hráče s co nejpodobnějším pořadím. Předem může být určeno, kolik hráčů s co nejpodobnějším pořadím má za úkol vytvořit skupinu, ale můžeme to nechat i na hráčích, co ještě budou považovat za dost podobné pořadí.
Vzniklá skupina má pak za úkol připravit si a představit svoje pořadí hodnot, jeho zdůvodnění, rozdíly a rozpory na které narazila. Skupiny odprezentují k čemu došly a všichni mají příležitost k dotazům a diskusi. Je také zajímavé, pokud organizátoři sečtou počty bodů pro jednotlivé hodnoty, aby bylo vidět jaké je pořadí v rámci celé skupiny hrající hru.Otázky po hře:
 • Jak se podle vás liší tyto postoje k penězům u:
  • Dětí v oddílech
  • Našich rodičů a jejich generaci
  • Sociálně vyloučených
  • Hodně bohatých
 Hrou na začátek prakticky demonstrujeme „o čem dál mluvíme“, odkazujeme se na ni (obzvlášť při představování publikací – hra co jsme hráli je z této knihy). Účastníci vidí, že jde o prakticky použitelné věci, které ani není složité uskutečnit.
 30-42 Prezentace výstupů projektu – co je možné použít a co bude možné použít:
 • Web
 • Příručky
  • Rozumíme financím I. a II.
  • Finanční gramotnost v oddíle
  • Peníze ve volném čase
 • Desková hra
 • Projekty
 V průběhu prezentace je prostor pro dotazy a připomínky.
 43-45 Shrnutí prezentace: Jak se můžete aktuálně zapojit, dotazy a připomínky, čas na vyplnění zpětné vazby. Rozloučení.

 Seminář 90 minut

Čas Aktivita Poznámky
0-2 Přivítání, představení.
3-5 Poznání účastníků: aktivita 4 rohy
Všem se položí otázka, na kterou jsou 4 možné odpovědi. Každý roh představuje jednu z nich. Účastníci chodí do rohů, které odpovídají jejich odpovědi (pokud mají odpověď někde mezi, umísťují se různě ke stěnám, jak by odpovídalo úsečkám mezi jednotlivými hodnotami). Tak snadno vizuálně odhadneme složení skupiny i její pravděpodobné požadavky. Otázky mohou být například:
 • S jak starými dětmi pracujete
 • Jak velké je vaše město
 • Jakého směru je vaše vzdělání
 • Jak důležitá je finanční gramotnost ve vašem programu
 • ...
Na závěr je zajímavé několik otázek nechat položit účastníky.
V případě pokud víme, že se všichni navzájem znají a tuto aktivitu nepotřebují, se účastníků přímo ptáme na jejich očekávání od semináře.
5-30 Ukázková hra: Peníze jako hodnota
Cíl aktivity:
 • Tato aktivita má sloužit k tomu, že zjistíme, jaký má kdo u nás v oddíle názor na význam a hodnotu peněz a budeme o tom moci diskutovat.
Délka: Podle počtu hráčů a skupin, od 30 minut výše
Pomůcky: lístečky s vyznačeným plus, lístečky s vyznačeným mínus – obou přibližně tři až pět krát více, než je účastníků, tužka a papír pro každého účastníka.Hra začíná tak, že máme lístečky a každý může na lísteček napsat positivní anebo negativní hodnotu peněz (čemu mohou pomoci, čemu mohou uškodit). Každý může popsat více lístečků a není nutné, aby udržel nějaký zadaný poměr mezi pozitivními a negativními, ovšem je lepší, když od každého napíše alespoň jeden.
Lístečky se poté umístí tak aby na ně mohli všichni vidět a přečíst si je.
Každý účastník bude mít k dispozici 100 bodů pro pozitivní hodnoty a 100 bodů pro negativní hodnoty. Má za úkol je rozdělit mezi nabízené lístečky, podle toho jak je mu který blízký, jak mu přijde důležitý a jak je zařazen do kategorie (positivní/negativní) – většina lístečků tedy nejspíš nedostane žádné nebo skoro žádné body, ty nejvíce pozitivní a nejvíce negativní pak budou mít bodů hodně. Nejpřehlednější je, když si hráči na svůj papír poznamenají hodnotu a k ní příslušný počet bodů, který ji přidělují.
Ve chvíli kdy jsou body přidělené, sestaví si hráči pořadí svých negativních a pozitivních hodnot a snaží se najít ostatní hráče s co nejpodobnějším pořadím. Předem může být určeno, kolik hráčů s co nejpodobnějším pořadím má za úkol vytvořit skupinu, ale můžeme to nechat i na hráčích, co ještě budou považovat za dost podobné pořadí.
Vzniklá skupina má pak za úkol připravit si a představit svoje pořadí hodnot, jeho zdůvodnění, rozdíly a rozpory na které narazila. Skupiny odprezentují k čemu došly a všichni mají příležitost k dotazům a diskusi. Je také zajímavé, pokud organizátoři sečtou počty bodů pro jednotlivé hodnoty, aby bylo vidět jaké je pořadí v rámci celé skupiny hrající hru.Otázky po hře:
 • Jak se podle vás liší tyto postoje k penězům u:
 • Dětí v oddílech
 • Našich rodičů a jejich generaci
 • Sociálně vyloučených
 • Hodně bohatých
Hrou na začátek prakticky demonstrujeme „o čem dál mluvíme“, odkazujeme se na ni (obzvlášť při představování publikací – hra co jsme hráli je z této knihy). Účastníci vidí, že jde o prakticky použitelné věci, které ani není složité uskutečnit.
30-45 Prezentace výstupů projektu – co je možné použít a co bude možné použít:
 • Web
 • Příručky
  • Rozumíme financím I a II
  • Finanční gramotnost v oddíle
  • Peníze ve volném čase
 • Desková hra
 • Projekty
V průběhu prezentace je prostor pro dotazy a připomínky.
46-70 Debata: "Je účelné se při naší činnosti s dětmi a mladými lidmi věnovat rozvoji finanční gramotnosti"
 • Vyberou se týmy (max asi 5 a 5, zbytek je publikum). Každý tým má zadanou roli (ano, ne)
 • Hlasování publika
 • Vystupují řečníci (vybere si tým, nikdo se nesmí opakovat) v tomto pořadí:
  • Ano (3 minuty)
  • Otázky od Ne
  • Ne (3 minuty)
  • Otázky od Ano
  • Ano (3 minuty)
  • Ne (3 minuty)
  • Otázky z publika
 • Hlasování (znovu, zajímá nás rozdíl)
 • Komentáře, použitelnost u nich, návrhy na debatní témata
Při tomto pořadu máme roli moderátora, uvádíme jednotlivé řečníky, stopujeme čas. Občas i pokládáme otázky, pokud je nepokládá publikum.
71-88 „Vymyslíme aktivitu hned“Každý účastník si vylosuje jeden lísteček s pojmem a má za úkol k pojmu vymyslet námět na hru nebo aktivitu.Použité pojmy: Inflace, Úvěr, Bankovní služby, Dluhová past, Investice, Příjmy a výdaje, Pojištění, Úrok, Podnikání, Zaměstnání, Reklamace, Nabídka a poptávka, Reklama, LichvaPo krátkém času na přemýšlení a zapsání námětů (na ty vylosované lístečky s pojmy) každý prezentuje své nápady. Ostatní je samozřejmě mohou komentovat a inspirovat se jimi.
89-90 Shrnutí prezentace: Jak se můžete aktuálně zapojit, dotazy a připomínky, čas na vyplnění zpětné vazby. Rozloučení.

 

Seminář „na klíč“

Na vaše přání připravíme seminář tak, aby co možná nejlépe zapadl do vaší vzdělávací akce. Můžeme upravit i délku trvání, máte-li například vzdělávací bloky v trvání 60/120 minut.

Zobrazit další články autora

Login or Register