Hledat v databázi her

Středověká vesnice

( 0 hlasů ) 
  • Zveřejněno 7. 1. 2013 14:57
  • Napsal Šereda František (Moulin)
  • Zobrazeno: 2401

V malém nejmenovaném království je ještě menší kraj s pěti vesničkami... Rozhodněte o tom, jak bude příběh pokračovat.

 

Proč hru hrát:

Hráči se prakticky seznámí s fungováním poptávky a nabídky.

Délka:

30 minut a více

Počet účastníků:

5

Pomůcky:

5 kartiček s tipy vesnic, min. 5 kartiček s úkoly, pro každého papír na zapisování aktuálního stavu zlata a surovin, menší papírky na zapisování cen za své suroviny

Libreto

V malém nejmenovaném království je ještě menší kraj s pěti vesničkami. Starostové těchto vesnic se spolu léta přou, čí vesnice je vlastně ta nejhezčí a nejlepší. Jednoho dne se o sporu dověděl král a rozhodl se, že si prohlédne všech pět vesnic a starosty rozsoudí.

Ve všech pěti vesnicích zavládlo zděšení,“ Co když se králi naše vesnice nebude líbit?“ nebo „Král tu bude co nevidět a my ještě nemáme dostavěný most!“ nebo „Musíme postavit školu, ať král vidí, že podporujeme vzdělání.“ Říkali si starostové, když dorazili domů.

Druhý den ve vesnicích začalo horečné stavění a přestavování.

A která vesnice vlastně vyhrála? O tom rozhodneš třeba právě Ty.

Příprava hry

Každý hráč (představující jednoho starostu) si vylosuje kartičku určující jeden z pěti tipů vesnic. Každá vesnice, produkuje na začátku každého dne (kola), dvě jednotky surovin popsané níže.

Jsou k dispozici tyto vesnice:

Dřevorubecká                  Produkuje dřevo

Zemědělská                     Produkuje obilí

Pastevecká                      Produkuje skot

Hornická                         Produkuje kámen

Hutnická                         Produkuje železo

Poté si každý hráč vylosuje kartičku s úkolem, který musí splnit k dokončení hry.

Na kartičce je napsán úkol, a počet jednotlivých surovin k splnění úkolu.

Nakonec si každý hráč přičte 15 jednotek zlata a hra může začít.

Hra

Jeden herní den odpovídá jednomu kolu, které se dělí na dvě fáze.

Den (kolo)

1.            Každý hráč si přičte 2 jednotky surovin, které produkuje jeho vesnice.

Fáze 1

2.            Každý hráč, který chce v tomto kole prodávat své suroviny, tajně napíše cenu ve zlaťácích, kterou požaduje za jím vlastněnou surovinu.

3.            Na konci fáze hráči najednou otočí papírky a odhalí tak kolik za suroviny požadují.

Lze prodávat pouze suroviny za zlato nebo zlato za suroviny.

Výměnný obchod (surovina za surovinu) je zakázán.

Fáze 2

4.            V druhé fázi se hráči rozhodnou, zda a které suroviny chtějí za nabídnuté ceny odkoupit.

5.            Provedení obchodu

Každý hráč může v jednom kole nakupovat pouze jeden druh suroviny od jednoho (jakéhokoli) hráče a prodávat také jen jednomu hráči jeden druh suroviny. Pokud se u jednoho prodávajícího sejdou dva či více zájemců o koupi rozhoduje se formou přihazování, tj. kdo zaplatí víc, ten nakupuje.

6.            Možnost nákupu a prodeje na tržnici

Tržnice obsahuje neomezené množství zlata a všech surovin.

Na tržnici lze prodávat a nakupovat zlato i suroviny v poměru 1:4 tj. jedna surovina za čtyři zlaté nebo čtyři suroviny stejného druhu za jeden zlatý.

Každý hráč smí na tržnici v jednom kole prodávat či nakupovat pouze jeden druh suroviny.

Také na tržnici lze prodávat pouze suroviny za zlato nebo zlato za suroviny.

Výměnný obchod (surovina za surovinu) je zakázán.

Konec kola

7.            Přepočítání surovin.

8.            Pokud má někdo na konci této fáze všechny suroviny potřebné k splnění úkolu, vyhrává hru.

Vítězů může být i více.

9.            Není-li splněna podmínka 8, začněte další kolo od bodu 1.

Příloha 1- Karty úkolů

Velká voda strhla most…

Postav nový most

 

Potřebné suroviny:

Dřevo           15

Obilí               3

Skot               4

Kámen           3

Železo           5

Zlato             10

Ohrožují nás nájezdníci ze severu…

Postav palisády

 

Potřebné suroviny:

Dřevo           15

Obilí               2

Skot               4

Kámen           4

Železo           5

Zlato             10

Pomoz v rozvoji vzdělanosti v tomto kraji…

Postav školu

 

Potřebné suroviny:

Dřevo           10

Obilí               3

Skot               2

Kámen         10

Železo           5

Zlato             10

Vesnicí prochází velké množství dobrodruhů…

Postav krčmu

 

Potřebné suroviny:

Dřevo           6

Obilí               7

Skot               6

Kámen         10

Železo           7

Zlato             10

Vesnicí bude projíždět král…

Oprav místní zámeček

 

Potřebné suroviny:

Dřevo           7

Obilí               3

Skot               5

Kámen         10

Železo           5

Zlato             10

Příloha 2 – Karty tipů vesnic